Hjortebukk

Informasjonsmøte skrantesjuka (CWD) i april

20. mars 2019

Det vert arrangert informasjonsmøte om skrantesjuka(CWD) i

Lærdal 3.april kl 19-22 på Lærdal kulturhus
Ål 4.april kl 19-22 på Torpomoen

Framsidefoto årsmelding landbruk 2017_2018

Årsmelding 2017 og 2018 for Felles Landbrukskontor ÅLA

20. mars 2019

Her kan de lesa årsmelding for Felles Landbrukskontor ÅLA for 2017 og 2018

Høyring - opning for rådyrjakt i Årdal 2019

21. februar 2019

Styret i Årdal bestandsplanområde for hjort har søkt om at det vert opna for rådyrjakt i Årdal kommune.

Høyringsfrist 21.mai 2019. Innspel skal sendast til postmottak@ardal.kommune.no

Hjortebukk

Forsatt forbudt å fôre hjortevilt

11. februar 2019

Nyheit frå Hjorteviltportalen

"Frykten for å spre skrantesjuke gjør at det er forbudt å fôre ville hjortedyr"

Logo Skog i Sogn

Bioenergi-dagen i Vik onsdag 13.2.19

29. januar 2019

Skog i Sogn og Vik kommune inviterere til Bioenergi-dagen onsdag 13.februar kl 10.00 på Blix Hotel i VIk.

Gratis, men påmelding grunna lunsj innan 5.februar til torkjell.dyrdal@vik.kommune.no tlf 452 95 790

Folkemøte om Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Lærdal - 1.oktober kl 18.00

24. september 2018Det vert arrangert folkemøte om "Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Lærdal" måndag 1.oktober kl 18.00 på Borlo Bygdetun.

Enkel servering

Ervervsmessig snøscooterkøyring i Lærdal

07. september 2018

I samsvar med kommunale retningsliner for motorferdsel i utmark, lyser Lærdal kommune ut 3-4 løyver for ervervsmessig snøscooterkøyring i perioden 2019 – 2021. Skriftleg søknad kan sendast til Lærdal kommune, postboks 83, 6886 Lærdal eller post@laerdal.kommune.no. 

Søknadsfrist: 20. oktober 2018

 

Hjortebukk

Høyringsmøte - utvida jakt på elg i Årdal, Lærdal og Aurland

22. august 2018

Innkalling til høyringsmøte.

Stad: Lærdal rådhus 28.august 2018 kl 18.00

Hjortebukk

Jegermøte hjort/elg Lærdal 28.8.18 kl 19.00

16. august 2018

Tysdag 28.august kl 19.00 vert det jegermøte for hjort- og elgjakta i Lærdal 2018.
Stad: Lærdal kulturhus - kinosalen
Det vert blant anna utdeling av prøvemateriell for CWD-prøvar.