Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. mars:

Nasjonale tiltak koronasituasjonen

Dei nye retningslinjene gjeld frå og med i dag torsdag 25. mars og førebels fram til 14. april. Les mer

Aktuelt

Snøscooterkøyring i Lærdal

I Lærdal kommune skal mest mogeleg av snøscootertransporten i kommunen etter §§ 5 og 6 i den nasjonale forskrifta kanaliserast til ervervsmessig transport.

Nordfjella

Etter periodisk ajourhold AR5 - NIBIO

Til eigarar av landbrukseigedomar i Aurland og Årdal kommune
Arealressurskarta i Aurland kommune og Årdal kommune er oppdatert. Det betyr at arealtala i gårdskart kan være endra. 
For eigedomar i Lærdal kommune, var det periodisk ajourhold i 2019.

 

Nydyrking

Fordeling av verdsarvmidlar 2020

Aurland kommune har frå 1.1.2020 overteke forvaltning av verdsarvmidlane for verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde.

Tufte
1