Utdanninga er over fire år og let seg gjennomføre i kombinasjon med ein etablert livssituasjon og deltidsstilling (10-50%). 
Undervisningsforma vil vere digital, gruppearbeid i lokale kollokviegrupper og nokre fysiske samlingar ved HVL (studiestad Førde). Det er lagt opp til at all praksis skal gjennomførast i eigen kommune. 
Fullført utdanning gjev bachelor i sjukepleie og autorisasjon som sjukepleiar.
Oppstart og studietid: hausten 2021- vår 2025.


For meir informasjon om studietilbodet og tilrettelegging, ta kontakt med organisasjon- og personalleiar Marianne Voldum, mob 97582715 eller epost  innan 31.mars 2021.