Fagmøte sau 24.mars kl 19.30

27. september 2016

Tysdag 24.mars kl 19.30 i Lærdal kulturhus arrangerer sau og geit-lag Årdal, Lærdal og Aurland, Nortura og Prosjekt sau og utmark
fagmøte sau med tema "Sjukdommar rundt lamming" og "Sauekontrollen gjennom heile året".

Beite- og bygningsdag laurdag 21.mars

27. september 2016

Prosjekt Sau og Utmark arrangerer beite- og bygningsdag laurdag 21. mars ved vassverket i Lærdal klokka 11:00. Diverse aktørar frå byggebransje og tilbydarar av innreiing til sau kjem til å vera tilstades på arrangementet som er ope for alle. Prosjektet har bestilt godt vêr og vil legga pølser på grillen frå klokka 12:00.

Markdag - sau og utmark

27. september 2016

Det var stort oppmøte og strålande vêr på vassverket i Lærdal i helga. Over 60 personar hadde møtt opp då det vart arrangert beiterydding- og fjøsbyggingsdag i Ofta 21.mars.2015. Arrangør var Felles landbrukskontor i ÅLA og Prosjekt Sau og Utmark. 

Fagmøte om grovfôr

27. september 2016

Fagmøte i Prosjekt Sau og Utmark

15. juli 2016

Måndag 17. november og måndag 24. november er to datoar du må halde av i kalendaren.

Fagmøte 17. november klokka 19:30

15. juli 2016

Prosjekt Sau og Utmark i Årdal, Lærdal og Aurland inviterer sauehaldarar og andre interesserte til fagmøte med tema BEITEBRUK