Viktige telefonnummer

 

Etatnamn Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Lege / Ambulanse 116 117
Krisenteret i Sogn og Fjordane Døgnvakt
57 74 36 00

 

Etatnamn Telefonnummer
Legevakt/lækjarvakt/lege Lærdal (Øyeblikkeleg hjelp) 57 66 95 11  eller 116 117
Heimesjukepleie, vakttelefon 95 81 95 90
Lærdal lensmannskontor 02800
Veterinærvakt 88 00 63 66
Kommunalteknisk vakttelefon 97 05 74 80
Kriseleiing i Lærdal kommune - (nyttast ved kriser) 99 46 88 00
Ettersøksringen i Lærdal 95 48 22 99, dersom ikkje svar ring 02800

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut