Bestandsestimering av hjort er ofte basert på indekser fra jaktstatistikk og jegerobservasjoner («sett hjort»), samt vårtellinger på innmark. Forvaltningen har imidlertid ofte et ønske om å vite faktisk antall dyr, og ikke bare ha indekser for om bestanden går opp eller ned. Dette er særlig relevant nå som Miljødirektoratet har bedt om at hjortebestanden i Lærdal og øvrige deler av Nordfjella-regionen skal reduseres og holdes på et lavt nivå i brakkleggingsperioden for sone 1.

I dette prosjektet vil vi utvikle en ny metode for å beregne antall hjort på et gitt areal basert på bruk av droner, både med og uten varmesøkende kamera. Vi vil sammenligne dronebildene med data fra GPS-merkede hjort for å ta hensyn til at noen hjort kan være i området, men skjult under trær da bildene ble tatt. Vi vil estimere tetthet av hjort i ulike habitattyper og bruke kartdata (i GIS) til å estimere antall hjort for et gitt vald. Prosjektet vil fokusere på noen utvalgte vald, og selve droneflyvningen vil finne sted rundt vårtellinger i mars og april 2021 (noen dager før og etter):

- torsdag 11. mars
- torsdag 25. mars
- torsdag 8. april
- torsdag 22. april

Hovedansvarlig for gjennomføring av felt: 
Masterstudent Julie Bommerlund ved Universitetet i Oslo
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med veiledere:
Førsteamanuensis Torbjørn H. Ergon - t.h.ergon@ibv.uio.no
Professor Atle Mysterud - atle.mysterud@ibv.uio.no

Arbeidet gjennomføres i kontakt med kommunens viltansvarlig og CWD-koordinator
Knut Fredrik Øi - Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no
Lars Nesse - Lars.Nesse@laerdal.kommune.no