Oppvekst Borgund

Borgund skule

 

Borgund skule tlf. 57 66 81 15

Hovudarbeidsoppgåver:

  • Obligatorisk undervisning for grunnskuleborn 1.-7. klasse ved Borgund skule
  • Spesialundervisning etter sakkunnig vurdering ved Oppvekst Borgund
  • Opplæring av barn frå språklege minoritetar ved Oppvekst Borgund
  • Barnehagetilbodet i Borgund barnehage
  • Barnehagetilbod til flykningar og innvandrarar ved Borgund barnehage
  • Spesialpedagogiske førskuletiltak ved Borgund barnehage
  • Skulefritidsordning (SFO)

Her finn du skulen si eiga heimesida

Tips en venn Skriv ut