Borgund stavkyrkje

  • 1
  • 2

Borgund stavkyrkje frå år 1150. Stavkyrkja er bygd kring år 1180. Kyrkja er svært godt bevart, og er den mest særmerkte av dei 28 norske stavkyrkjene. Open mai - september.

Fortidsminneforeningen, som eig stavkyrkja, har fått bygd eit eige besøkssenter 200 m frå stavkyrkja. I senteret, som vart opna av H M Dronning Sonja i 2005, får du informasjon om den norske stavkyrkjearven og den religiøse historia. Senteret har utstilling, kafé og butikk.

Tlf. + 47 57 66 81 09

Tips en venn Skriv ut