Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027

Kommunestyret gjorde i møte 22.06.2017 vedtak om oppstart av planarbeid for Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027.  Innspel til planarbeidet skal innan 04.08.2017 sendast til Lærdal kommune, Planavdelinga v/Monika Lysne, pb. 83, 6863 Lærdal

Les meir om saka her:

Sakspapir

Prosjektplan

Tips en venn Skriv ut