Byggesak i Lærdal kommune

Det er ventetid på byggesakshandsaming i Lærdal kommune.

Grunnen til dette er at personen som behandla byggesak er slutta i kommunen. Inntil ny byggesakshandsamar er på plass vil sakshandsaminga ta lenger tid.

Saker og spørsmål kan sendast på e-post til post@laerdal.kommune.no.

Lærdal kommune beklagar ulempene dette medfører.

 

 

Tips en venn Skriv ut