Byggesak

Nye byggereglar frå 1. juli 2015


Byggesøknader skal sendast til post@laerdal.kommune.no for vidare behandling. Forenklinga av byggereglane den 1. juli 2015 kan gi deg meir friheit til å byggje utan søknad, men du får også meir ansvar. Plan og bygningslova med forskrifter gjeld framleis fullt ut. På nettsida til Direktoratet for byggkvalitet finn du mykje rettleiing om byggereglar.
Du må sjølv syte for at det du ønskjer å byggje er i tråd med lovverket. Viser til fana rettleiing av byggesak på heimesida.

Vi ber om forståing for at vi ikkje kan godkjenne bygging over telefonen. All informasjon vi gir i ein telefonsamtale er kun rettleiande. Det er du sjølv som har ansvar for at byggverket er i tråd med lovverket.

Det er også viktig å ta hensyn til reguleringsplan og/eller kommuneplan i det aktuelle området.

Ta gjerne kontakt dersom spørsmål

 

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeida ein vegvisar og nyttige informasjonsark.

Vegvisaren hjelper deg å sjekke ut om du kan byggja utan å søkje
 

Det er også utarbeidd informasjonsark for:

Det er også utarbeidd rettleiingsark for følgjande tiltakstypar:

Meir informasjon om nye byggjereglar kan du finne her.

Søknader kan sendast på fylgjande måtar:
- elektronisk via Byggsøk

Ved å nytte desse søknadsskjema

.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tips en venn Skriv ut