Reguleringsplan for Øyamarki

Reguleringsplan for Øyamarki vart vedteken av kommunestyret 25.06.2009. 

Sakspapir

Planomtale med føresegner

Plankart

ROS-analyse

Tips en venn Skriv ut