Førehandsrøysting til stortings- og sametingsvalet 2017

Val logo

Dersom du ikkje har høve til å møte fram i valokalet på valdagen kan du førehandsrøyste på rådhuset i tida 10. august til og med 8. september.

Stad:   Rådhuset – tenestetorget

Tid:   Måndag – fredag kl. 10.00 – 14.00
         Torsdag 31. august kl. 10.00 – 18.00
         Laurdag 2. september kl. 11.00 – 14.00
 
Ambulerande røysting
 
Velgjarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve å kome til vallokalet, kan søkje valstyret om å få førehandsrøyste der dei oppheld seg. 
Søknad kan sendast til Valstyret i Lærdal kommune, Postboks 83, 6887 Lærdal, post@laerdal.kommune.no. Telefon: 57 64 12 00.
 
Frist: 4. september 2017.
 
Ta med valkort og legitimasjon.
Tips en venn Skriv ut