Det er Møre Trafo som er leverandør av nettstasjonen. Dei melder om forseinka leveransar frå sin underleverandør på deler til nettstasjonen. 
Ny leveringsdato er sett til 28.10.21. 

For prosjektet betyr dette at straumen kan koplast til på vassverket i midten av november. Med testing og prøvedrift er vassverket oppe og går tidlegast i desember. 

Teknisk drift