Reguleringsendring for Forthun

 

 

Kommunestyret gjorde 16.10.2014 vedtak av Reguleringsendring Forthun.

Sakspapir

Vedteken reguleringsplan med føresegner og ROS-analyse

Plankart

Tips en venn Skriv ut