Teknisk drift arbeidar med å finne feilen på anlegget,  og håpar at det ikkje skal gå så lang tid før lysa er tilbake att.

Leiar teknisk drift