Kaare Mjeldes Legat


Kaare Mjeldes Legat er eit privat legat.
Lag og organisasjonar i Lærdal kommune har høve til å søkja om tildeling.
Føresetnaden er at laget/organisasjonen er aktiv innan sosialt/humanitært arbeid.
Søknadsfrist:  1. november 2018

Søknaden skal sendast:
Kaare Mjeldes Legat  v/ Inger Bakken
Skulevegen 29
6887 Lærdal

Ibakken@hotmail.no

Tips en venn Skriv ut