Kommunale næringsfond

Lærdal kommune

Lærdal kommune har nærings- og konsesjonsavgiftsfond som mellom anna kan nyttast til investeringar i landbruket. 
Søknad skal leverast til Lærdal Næringsutvikling.
Det er utarbeida Landbruksplan ÅLA 2018-2021 som er grunnlag for støtte til landbruksnæringa i Lærdal kommune.

Aurland kommune

Aurland kommune har konsesjonsavgiftsfond som mellom anna kan nyttast til tiltak innanfor landbruk. Les meir om ordninga her.
Det er utarbeida Landbruksplan ÅLA 2018-2021 som er grunnlag for støtte til landbruksnæringa i Aurland kommune.

Årdal kommune

Årdal kommune har eiga ordning for kommunalt tilskot til landbruk. Pr dato er det ikkje midlar til disposisjon.
Årdal har og eige landbruksfond. Landbruksfondet vert forvalta av eit styre der ordføraren er leiar.
Regelverk og søknadsskjema:
Kommunalt tilskot til landbruket i Årdal kommune
Søknadsskjema - kommunalt tilskot
Landbruksfond i Årdal kommune
Søknadsskjema - Årdal landbruksfond

Det er og utarbeida Landbruksplan ÅLA 2018-2021 som er grunnlag for støtte til landbruksnæringa i Årdal kommune.

Tips en venn Skriv ut