Kommunelege - utdanningsstilling i almennmedisin

Lærdal kommune lyser med dette ut 100% stilling for almennlege i spesialisering. Stillinga er knytt til ALIS vest-prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Dette er eit prosjekt leia av Bergen kommune for spesialutdanning av almennlegar. Lærdal kommune deltek i dette prosjektet. 

 

Tips en venn Skriv ut