Det vert røysting på følgjande stader og tider:
 
Lærdalsøyri skule, Storstova for Lærdalsøyri krins kl. 10.00 – 20.00
Gymsalen ved «gamle» Ljøsne skule for
Rikheim og Ljøsne krins ….....................................  kl. 10.00 – 18.00
Borgund skule for Berge krins ……………………… kl. 10.00 – 18.00
 
Inngangen til stemmelokale ved Lærdalsøyri krins vert via Skaffarøyna (baksida av 
Lærdalsøyri skule mot elvi)
 
Institusjonar:
 
Det vert førehandsrøysting på institusjonane:
 
Lærdal sjukehus måndag 6. september frå kl 11:00-12:00
 
Lærdal bu- og omsorgsheim tysdag 6. september frå kl 11:00-12:00
 
Ambulerande røysting
 
Veljarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje har høve til å røyste på valdagen 13. september kan røysta i heimen/eller der dei oppheld seg innanfor kommunen.
 
Ta kontakt med Lærdal kommune på telefon 57 64 12 00 eller Anne Marie Mo, valansvarleg på telefon 901 84 720.
 
Frist for å avtale er mandag 13. september kl 10:00.
 
 
Audun Mo
Leiar i valstyret