Flaum i Lærdal

 

 

Alle telefonar og spørsmål går til Lærdal kommune på telefon 57 64 12 00

 

Melding frå Kystverket:

Kystverket forventer store mengder drivgods i skipsleia og hamneområda i fjordane på Vestlandet etter uværet. Drivgodset vil forflytte seg raskt og vil kunne spreie seg til andre kommunar enn der flaumskadane opprinnneleg er registrert. Kystverket har bedt Fylkesmannen om å informere kommunane og andre om følgjande tiltak:

Kystverket planlegg opprydding i skipsleia og fjordane. Innsatsen vil verte samordna med Kystvakta. Det er sendt ut varsel til sjøfarande om faren for drivgods i leia. Melderingar om drivgods og spørsmål om innsatsen kan rettast til Kystverket ved Vakthavande nautiker på tlf 81 55 20 20.   

mvh

Eline Orheim/ rådgjevar beredskap, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane


 

 

Les mer her

Kart

Loading map...

Lærdal ligg innerst i Sognefjorden, med kort avstand til både Oslo og Bergen. Sjå på kart.

Kontakt oss

LÆRDAL KOMMUNE
Postboks 83
6886 Lærdal

Øyraplassen 7
887 Lærdal

Kommunenr. 1422

Opningstider 08:00 - 15:45
(sommartid 08:00 - 15:00) 
Telefon: 57641200 | Faks: 57641201
Epost: post@laerdal.kommune.no
Org.nr.: 954 681 890

 

Web levert av CustomPublish AS