Lærdalsøyri skule

Lærdalsøyri skule

Besøksadresse: Skulevegen 11, tlf 57 64 13 33.

Hovudarbeidsoppgåver:

* Obligatorisk undervisning for grunnskuleborn
* Spesialundervisning etter sakkunnig vurdering
* Opplæring av barn frå språklege minoritetar
* Vaksenopplæring for heile kommunen
* Skuleskyss for heile kommunen, skulerute
* Skulefritidsordning (SFO)
 

Her finn du Lærdalsøyri skule si heimeside.

 

Tips en venn Skriv ut