Næringsrådgjevar vil jobbe i eit tverrfagleg miljø og nært opp til medarbeidarar ved ulike avdelingar som landbruk, plan, 
klima, teknisk og kultur.

Den som vert tilsett vil ha eit tett samarbeid med ordførar/politisk leiing.

Søknadsfrist 01.02.2021

 

Fullstendig utlysingstekst finn du på vår heimesida under ledige stillingar.