Møte i Nordfjellarådet sitt AU

Nordfjellarådet sitt AU møte 30 mai 2018

Leiaren i Nordfjellarådet og arbeidsgruppa nedsett av Nordfjellarådet, har i dag halde møte i Lærdal. Sak på møte er vidare arbeid med CWD-situasjonen for dei seks kommunane kring Nordfjella.
Den viktigaste saka på møte var arbeidet med eit heilskapleg program for kampen mot skrantesjuka. Dette programmet er i tråd med intensjonsavtale som er inngått mellom kommunane, Nordfjellarådet og staten ved Landbruks- og matdepartementet og Miljø- og klimadepartementet.

 

Tips en venn Skriv ut