Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn og unge

Publisert , Oppdatert 22. november 2021
bufdir

Målet med midlane er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

Det kan søkjast om tilskot til tiltak som inneber at: 

barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i kultur- og fritidsaktivitetar
barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i ferieaktivitetar
barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem kan delta på alternative mestringsarenaer
Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan søkje om midlar. Søkjarorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Sjå meir informasjon om utlysinga på Bufdir sine nettsider. 
 
Søknadsfristen i år er 17.12.21. Det må søkjast elektronisk gjennom Bufdir sin søknadsportal. Kontaktperson i Lærdal kommune er rådgjevar for kultur og oppvekst, Camilla Grøttebø.
  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker