NAV Lærdal og NAV Aurland har sams drift i veke 29 og 30.

Publikumsmottaket i Aurland er stengt i veke 29 (17. – 23. juli), og i Lærdal i veke 30 (24. – 30. juli). Du når oss via kontaktsenteret på 55 55 33 33, og på nav.no. Post kan leverast i 1. etg. Den veka ditt kontor er stengt, kan du møte og få tjeneste i nabokommunen.

Einar Moen

Kontorleiar NAV Lærdal / fungerande kontorleiar NAV Aurland

Tips en venn Skriv ut