NVE varslar om flaumfare på oransje nivå

Varslingskart

NVE har sendt ut eit varsel om flaumfare på oransje nivå for Sogn og Fjordane.

Laurdag og sundag er det venta mykje regn, opp mot 180 mm på 48 timar. Intensiteten på nedbøren vil variere. Nedbøren vil kome som regn høgt til fjells.  

Lenkje til varsel: www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/219913

Fylkesmannen vil lytte på Nødnett på talegruppa FELLES 1.

 

Med venleg helsing

Stig Morten Tengesdal / beredskapsrådgjevar   

Tlf. 415 77 831

Tips en venn Skriv ut