Nyttige telefonummer

Sentralbordet i Lærdal kommune er betjent kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.45. Telefontid kl.09.00-15.00. I sommarhalvåret (16. mai til 15. september) er sentralbordet betjent til kl. 15.00. I og utanom opningstidene til sentralbordet kan direkte innvalsnummer nyttast.

 

Nyttige telefonnummer i Lærdal kommune
Namn   telefonnr
Lærdal kommune, sentralbord    57 64 12 00
Rådmann    97 53 92 92
Ordførar    98 88 88 00
Organisasjon- og personalleiar    57 64 12 13
Kommunalsjef helse og omsorg    57 64 12 18
Landbrukssjef    47 48 65 50
Kommunalsjef tekniske tenester    57 64 12 24
Kommunalsjef kultur og oppvekst    57 64 12 22
Barnevernsleiar    57 63 20 24
Lærdal helsesenter    57 66 95 00 /  legevakt dagtid  57 66 95 11  /  nødnummer 113
Lærdal helsesenter,kommunelege    57 66 95 00
Lærdal Tannklinikk    57 64 13 50
Lærdal bu og omsorgsheim    
Vakttelefon    47 48 66 67
Soneleiar    47 48 66 85
Avdeling A, Lærdal bu og omsorgsheim    47 48 66 74
Avdeling B , Lærdal bu og omsorgsheim    47 48 66 91
Avdeling 1 (skjerma)    47 48 66 78
Einingsleiar Hrafnhildur Yr Elvarsdottir    91 52 24 55
Koordinator Gudrun Sigurdardottir    97 11 55 49
Kjøkken    47 48 66 38
Heimebasert omsorg    
Vaktelefon    95 81 95 90
Soneleiar 1    47 48 67 42
Soneleiar 2    47 48 67 13
Einingsleiar    91 52 24 55
Verna bustad    57 64 12 93
Kontor/pauserom    57 64 12 92
Psykiatriboligen    47 86 57 54
Aktivitetshuset - Doktorheimen    97 05 74 94
Borgund barnehage    57 66 87 39
Lærdalsøyri barnehage,hovednr    57 64 12 70/72
Telefax til Lærdalsøyri barnehage    57 64 12 71
Styrar    95 78 14 94
Avdeling Blåklokka    47 48 70 53
Avdeling Løvetann    99 08 81 38
Avdeling Blå    
Avdeling Gul    47 48 71 44
Avdeling Raudkløver    47 48 70 42
Avdeling Raud    47 48 71 03
Avdeling Grøn    47 48 71 12
Lærdalsøyri barne-og ungdomskule    57 64 13 33
Lærdalsøyri barne-og ungdomskule, SFO    57 64 13 30
Rektor    57 64 13 25
Oppvekst Borgund, sentralbord    57 66 82 06
Rektor    57 66 81 15
Lærdal folkebibliotek    57 64 13 40
Lærdal turistkontor    91 55 10 43 ( sesong) 99 23 15 00
Frivilligsentralen    90 26 88 34
Villakssenteret     45 56 22 03
Turistinformasjon (visit Sognefjord)    99 23 15 00 (vinter) 48 27 75 26 (sommar)
     
Andre nyttige  telefonnummer   i Lærdal kommune:    
     
Den norske kyrkja, kyrkjeverja    40 43 69 71
Den norske kyrkja, sokneprest    99 55 45 31
Nav    55 55 33 33
Lærdal Tannhelse    57 66 66 59
Lærdal lensmannskontor    57 66 99 00 / 02800
Ettersøksringen i Lærdal    95 48 22 99 / dersom ikkje svar ring 02800
Fortidsminneforeninga    57 67 88 40
Veterinærvakt    88 00 63 66
Borgund stavkyrkje    57 66 81 09
Simas    57 65 70 70

 

 

Tips en venn Skriv ut