Oppretting av barnevernvakt

Barnevern

Aurland og Lærdal barnevern opprettar barnevernvakt frå og med 14. mai 2018

Telefonen er bemanna heile døgnet. Telefonnummer 902 13 481.
Du skal ringe hit dersom du er alvorleg bekymra for eit barn eller ungdom og du tenker bornet har trong for umiddelbar hjelp frå barnevernet. Dersom saka kan vente til neste virkedag finn du telefonnumra våre på kommunen si heimeside. Der finn då også skjema for melding til barnevernet.

Tips en venn Skriv ut