Organisert beitebruk (OBB)

Landbruksføretak som slepp dyr på beite kan organisera seg i beitelag og samarbeida om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knytt til utmarksbeite.
Beitelaga kan få støtte til drift og får tilskot pr heimatt sanka dyr utfrå satsar fastsett av fylkesmannen.

Søknadsfrist er  10.november.
Beitelaga må levera søknad elektronisk via Altinn.

Les meir om ordninga hjå Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga
 

Tips en venn Skriv ut