Plan

Besøksadresse: Øyraplassen 7
Postadresse: Pb. 83
6886 Lærdal

Hovudarbeidsoppgåver:

  • Forvaltning plan- og bygningslova
  • Forvaltning av forureiningslova
  • Forvaltning veglova
  • Forvaltning delingslova
  • Kartlegging, kartarkiv
  • Grunneigedom, adresse og bygningsarkivet (GAB)
  • Areal- og kommuneplanlegging
  • Reguleringsplanar

 

 

Tips en venn Skriv ut