Redusert drift ved Norsk Villakssenter

Norsk Villakssenter har redusert drift måndag 30. og tirsdag 31. juli 2018

Vi har i det siste hatt ein del problem med tilgroing på glaset i lakseakvariet. Vi har derfor sett oss nødt til å tappe ned akvariet for å rensa rutene. Dette for at sikten inn i akvariet skal vere best mogleg for våre besøkjande. Arbeidet er berekna å vere ferdig tysdag kveld.

Lakseakvariet skal være i full drift att frå onsdag.

På grunn av denne viktige attraksjonen ved senteret ikkje vil vere i drift i to dagar, vil museet ha redusert billettprisar i samme periode

 

Tips en venn Skriv ut