Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane (RMP)

Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane skal stimulera til å ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket.

Alle føretak som kan søkja om produksjonstilskot i jordbruket og har landbruksdrift i Sogn og Fjordane kan søkja. Det er ein føresetnad at føretaket oppfyller krava til gjødslingsplan og sprøytejourmal for å kunne søkja tilskot, i tillegg til å oppfylla vilkåra som vert stilt i dei ulike ordningane.
 

Søknadsfrist er  15.oktober. 
Søknad skal leverast elektronisk via Altinn.
 

Les meir om ordninga hjå Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga.

Spørsmål kan rettast til Felles Landbrukskontor ÅLA.

Tips en venn Skriv ut