Reguleringsplan for RV5, Nedre Eri - Håbakken

Statens vegvesen har starta planarbeid for å utarbeide Reguleringsplan for RV5, Nedre Eri - Håbakken.  Målsetjinga med planarbeidet er å utvide vegen for å få plass til forsterka midtoppmerking.  Eventuelle innspel til saka vert å senda til post@laerdal.kommune.no eller monika.lysne@laerdal.kommune.no.

Frist for innspel er sett til 17. juli 2018.

Les meir om saka her (trykk på linkane):
Brev frå Statens vegvesen
Sakspapir i kommunestyret 

Tips en venn Skriv ut