Rv. 5 Nedre Eri – Håbakken – offentleg ettersyn av reguleringsplan

14. februar 2019

Statens vegvesen har i samarbeid med Lærdal kommune utarbeida forslag til reguleringsplan.  Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken på strekninga. Dagens køyreveg vert utvida til 7,5 meter og det vert plass til forsterka midtoppmerking.  Vegen fyl same trase som i dag.