Søppel

Bør du rydde?

01. februar 2019

Lærdal kommune startar no opp ein større ryddeaksjon i heile Lærdal, som eit ledd i målsetjinga om å bli ei vakrare, ryddigare og reinare bygd.  Kommunen har kjennskap til fleire ulovlege tilhøve, som kan føre til ulovlegheitsoppfølging med gebyr og bøter, og i verste fall vert saka meld til politiet. Frå 1. mai 2019 kjem kommunen til å sette i verk ulovlegheitsoppfølging på slike saker.  Kommunen vil oppfordra alle til å rydde på eigen eigedom før 1. mai, og det vil bli lagt til rette med ulike tiltak i vekene framover.