Landbruk

(Mva kjem i tillegg)
 
 
Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker
Gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker 2017 2018
Søknad om konsesjon etter konsesjonslova §§ 2 og 3  5000,- 5000,-
Søknad om deling etter jordlova § 12  2000,- 2000,-
 
Det vart innført nye nasjonale reglar og satsar i 2012 for gebyr for handsaming av konsesjons- og delingssaker.
 
(Gebyr i delingssaker går fram av gebyroversikta for bustad og eigedom)
 
 
Viltforvaltning
 
Fellingsavgifter
Fellingavgifter 2017 2018
Vaksen hjort

 

360,- 360,-
Hjortekalv 220,- 220,-
Vaksen elg 480,- 480,-
Elgkalv 275,- 275.-
 
 
Fallvilt
Fallvilt 2017 2018
Fallvilt, per kg inkl mva: 75,- 75,-

Merk: pris for fallvilt i Årdal er kr 70,-

Tips en venn Skriv ut