Helse og omsorg

Prisane gjeld frå 01.01.2019.
 
Lærdal bu og omsorgsheim
Tilbod 2018 2019
Middag med suppe/dessert
97,-  100,-
Middag 65,- 67,-
Lunch 41,- 42,-
Full kost (drikk ikkje inkludert)
172,-  177,-
Suppe
31,- 32,-
Frukost 37,- 38,-
Kveldsmat
37,- 38,-
Kaffi med kaffimat
24,- 25,- 
Lunch inkl kaffi m. kaffimat ved nytte- og trivselsopphald (aktivitetsstova/dagsenter)
80,- 82,-
Eigendel drosje nytte- og trivselsopphald
69,-  71,-
Eigendel drosje til torsdagsklubben i Borgund
69,-  71,-
Amb-vaktmeistertenester (pr time)
102,-  105,- 
Vask av tøy - pr mnd 300,- 309,-
Leige av tekstilar - pr mnd 150,- 154,-

 Heimehjelp - timesats
Inntekt 2018 2019
Inntil 2G (*)
92,-
 95,-
Inntekt 2G - 3G
125,-
129,-
Inntekt 3G - 4G
158,-
163,-
Inntekt 4G - 5G
234,-
241,-
Inntekt over 5G
292,-
 299,-

Heimehjelp - abonnement
Inntekt 2018 2019
Inntil 2G (*)
205,-
Sats frå staten
Inntekt 2G - 3G
778,-
778,-
Inntekt 3G - 4G
1242,-
 1279,-
Inntekt 4G - 5G
1866,-
 1922,-
Inntekt over 5G
2334-
2404,-

 (*) Grunnbeløpet i Folketrygda er 96 883,- per 01.05.18


Tryggleiksalarm
Leige av tryggleiksalarm - pr. mnd 2018 2019
Inntekt under 2G 216,- 222,-
Inntekt over 2G 270,- 278,-


 

Helse

Gebyr- og betalingssatsar innan helseområdet vert bestemt nasjonalt. Du finn desse som oppslag på Lærdal Helsessenter. 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut