Satsar og gebyr

Gebyrsatsane gjeld frå 01.01.2019, dei vart vedtekne i kommunestyremøte 13.12.2018.

Feiing og tilsyn (mva kjem i tillegg) Beløp 2018 Beløp 2019
     
Avgift pr. pipe 450,- 405,-
Der det er meir enn ei pipe, betalast tillegg pr. pipe 250,- 240,-

 

Tips en venn Skriv ut