Skjema

Her finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut og sende inn direkte til kommunen.

Du må logge på løysinga for å sikre at skjema vert sendt på ein sikker måte.


B
1. Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse
2. Barnehageplass for barnehageåret 2019/2020 - søknad/endring/oppsigelse
3. Boligtilskudd - søknad

E
4. Enkeltvedtak - klage

F
5. Ferdigattest – søknad
6. Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
7. Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
8. Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

H
9. Helse- og omsorgstjenester - søknad

K
10. Kartlegging av boliger og bostedsbehov
11. Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
12. Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
13. Kulturformål - søknad om tilskudd
14. Kulturskole - oppsigelse av plass
15. Kulturskole - søknad om inntak

L
16. Ledsagerbevis - søknad
17. Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
18. Motorferdsel i utmark - søknad

O
19. Offentlig høring - høringssvar
20. Omsorgsstønad - søknad

P
21. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
22. Permisjon fra undervisning - søknad

S
23. Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
24. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
25. Serveringsbevilling - søknad
26. SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
27. Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
28. Skjenkebevilling - søknad
29. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
30. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
31. Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

T
32. Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
33. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
34. Trygde-/omsorgsbolig - søknad
35. Trygghetsalarm - søknad

U
36. Utslippstillatelse - søknad

Ø
37. Økonomisk stønad - søknad
Tips en venn Skriv ut