Skjema

Her finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut og sende inn direkte til kommunen.

Du må logge på løysinga for å sikre at skjema vert sendt på ein sikker måte.


B
1. Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
2. Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse
3. Barnehageplass for barnehageåret 2019/2020 - søknad/endring/oppsigelse
4. Boligtilskudd - søknad

E
5. Enkeltvedtak - klage

F
6. Ferdigattest – søknad
7. Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
8. Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
9. Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

H
10. Helse- og omsorgstjenester - søknad

K
11. Kartlegging av boliger og bostedsbehov
12. Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
13. Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
14. Kulturformål - søknad om tilskudd
15. Kulturskole - oppsigelse av plass
16. Kulturskole - søknad om inntak

L
17. Ledsagerbevis - søknad
18. Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
19. Motorferdsel i utmark - søknad

O
20. Offentlig høring - høringssvar
21. Omsorgsstønad - søknad

P
22. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
23. Permisjon fra undervisning - søknad

S
24. Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
25. Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
26. Serveringsbevilling - søknad
27. SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
28. Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
29. Skjenkebevilling - søknad
30. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
31. Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
32. Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

T
33. Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
34. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
35. Trygde-/omsorgsbolig - søknad
36. Trygghetsalarm - søknad

U
37. Utslippstillatelse - søknad

Ø
38. Økonomisk stønad - søknad
Tips en venn Skriv ut