Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta kan søkja om tilskot til drenering. Eigarar av jordbruksareal som vert leigd ut kan òg få tilskot.

Søknadsfrist for Årdal, Lærdal og Aurland er sett til 1.juni. 

Søknad skal levarast til kommunen på gjeldande skjema.

Sjå meir informasjon om ordninga hjå Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga

Tips en venn Skriv ut