Søknadsfrist kulturskulen 2017/2018

Gitar

Frist for å søkje ny plass i kulturskulen for skuleåret 2017/2018 er 1. juni 2017.

Søknadane vert handsama i byrjinga av august, og søkjarane får svarbrev etter at kulturskulelærarane har hatt inntaksmøte. Dei som har plass frå før og skal fortsetje på same disiplin, treng ikkje søkje på nytt. Ynskjer ein ikkje å fortsetje må ein melde seg ut innan same frist.

 

Tips en venn Skriv ut