Stenging av Dike bru

Dike bru_320x240

I samband med Mork kraftverk vert det utført forsterkningsarbeid på Dike bru i Erdal.
Medan arbeidet pågår må brua stengast for biltrafikk. Gangtrafikk kan føregå stort sett heile tida.
Arbeidet vil føregå i veke 11, og brua vert stengt for biltrafikk f.o.m måndag 11.03 - torsdag 14.03.
Dei av bebuarane som vil ha køyretøya sine over på "rette" sida, må gjere dette seinast måndag 11.03.19
Nærmare opplysningar kan du få ved å kontakte prosjektleiar for utbygginga av Mork kraftverk Svein Halveg, tlf. 95779301

 

 

Tips en venn Skriv ut