Tekniske tenester søkjer sommarvikarar for sommaren 2021. Arbeidsoppgåvene er drift og vedlikehald av parkar og grøntareal, samt enkel bygningsvedlikehald.
Vikarane må pårekne å arbeide i inntil 4-6 veker. 
Søkjarar må vere fylt 16 år.

Søk her