Tilskot til tiltak i beiteområde

26. august 2016

Beitelag og andre former for organisert samararbeid der vert drive næringsmessig beitedrift kan søkja om tilskot til tiltak i beiteområde.

Søknadsfristen vert bestemt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga og annonsert på heimesida til kommunen.

Søknaden skal leverast på eige skjema til kommune som sender søknaden vidare til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Landbruksavdelinga for handsaming.

Les meir om ordninga og kva det kan gjevast til tilskot til på Landbruksdirektoratet sine sider.

Beitebruksmidlar 2017

01. desember 2016


Søknadsfrist 1.februar

Beitebruksmidlar 2016

15. juli 2016


Søknadsfristen 1.mars
 

Beitebruksmidlar 2015

15. juli 2016

Søknadsfrist 8.mars 2015.

Beitebruksmidlar 2014

15. juli 2016

Søknadsfrist  1.mars 2014.