Valresultat for kommunestyrevalet 2015

valg-logo.gif

Det nye kommunestyret vil sjå slik ut:

Senterpartiet:
Jan Geir Solheim
Gunn Beate Sjøtun
Marit Breistøl
Anders Voll Eltun
Viktor Yttri
Gro Starheimsæter
Johanne Gjesdal Mo
Stein Vidar Engø Nemeth

Arbeiderpartiet:
Kåre Mentz Lysne
Aud Irene Ramshus
Kristen Olav Grøttebø
Audun Mo
Jarle Offerdal

Høgre:
Trond Øyen Einemo
Jarle Molde

Venstre:
Frode Myklebust

Sosialtisk Venstreparti:
Annike Renate Vanberg
 

Kandidatkåring

Tips en venn Skriv ut