Vinterferien står for tur og NVE varslar stor snøskredfare for Indre Sogn - faregrad 4 frå 20.02.21.
Sjå Varsom sine nettsider for detaljerte opplysningar og oppdateringar om snøskred.
God vinterferie - ver varsam!

Beredskap