Villreinnemnda for Sogn og Fjordane

Kunngjering

FELLINGSKVOTER FOR VILLREIN 2019,
FASTSETT AV VILLREINNEMNDA FOR SOGN OG FJORDANE

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har i møte 30.04.2019, sak V-19 11, gjort fylgjande vedtak med heimel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 8. Januar 2016, §§ 28 og 29:


LÆRDAL/ÅRDAL VILLREINOMRÅDE
Det vert tildelt 15 løyver i Lærdal/Årdal villreinområde. Heile kvoten vert tildelt som frie løyver etter § 29. Berre ein kategori fellingsløyver vert nytta då kvoten er tildelt på grunn av ekstraordinære tilhøve, der målet er å maksimere verdien av kvart løyve i høve til CWD-testing.

 

 

Tips en venn Skriv ut