Det meste av viltfondsmidlane går til ettersøk og arbeid med trafikkskada vilt, støtte til grunneigarorganisering av hjorteviltforvaltninga og til hjortegjerding for å hindra at hjort gjer skade på innmark og rundballar.

Her finn du lokale retningslinjner:

Årdal kommune - retningsliner for bruk av viltfondet

Lærdal kommune - retningsliner for bruk av viltfondet

Aurland kommune - retningsliner for bruk av viltfondet