Budsjett 2020

Lærdal formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 45 i kommunelova.

Budsjettdokumenta er lagt ut på følgjande stader:

- Servicesentralen i rådhuset
- Lærdal folkebibliotek
- Borgund nærbutikk
- Ljøsnabui
www.laerdal.kommune.no

Ev.merknader må sendast til Lærdal kommune, postboks 83, 6886 Lærdal eller post@laerdal.kommune.no innan 2. desember 2019.

Audun Mo
ordførar

 

Budsjett

Budsjettdokument

Lærdal sokneråd - søknad om kommunal løyving 2020

Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett

Gebyr tekniske drift, byggesak, plan og oppmåling 2020

Gebyr tenestetorget 2020

Gebyr oppvekst, kultur, helse og omsorg, vilt og landbruk

Gebyrsatsar renovasjon og slam 2020